Podelitev nagrad in priznanj Mirka Šubica za leto 2008 je potekala v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine
Slovenije 17. novembra 2008.
Slavnostni govor je imela poslanka Evropskega parlamenta v odboru za kulturo in izobraževanje
gospa Ljudmila Novak. Dogodek je s svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik države dr. Danilo Tűrk s soprogo.