ARHIV R. SLOVENIJE in TV SLOVENIJE

vabita

na premiero dokumentarnega filma

»BIBLIJA OŽIVLJENA«

v sredo, 29. maja 2013, ob 13. uri
v avli Arhiva RS na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Dalmatinova Biblija je eden najpomembnejših slovenskih pisnih spomenikov.
Filmska pripoved na dokumentarni način sledi postopkom konserviranja in restavriranja knjige.
Pred ogledom filma nam bo zgodovinski okvir Dalmatinove Biblije predstavil
dr. Luka Vidmar z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU;
dr. Jedert Vodopivec Tomažič, vodja Centra za konserviranje in restavriranje ARS,
bo spregovorila o zagatah in rešitvah, s katerimi so se srečali pri delu;
režiser Jadran Sterle s TV Slovenije pa bo opisal ozadje snemanja.

Vabilo

17.5.2013