Spoštovani člani DRS,

obveščamo Vas, da ima Društvo restavratorjev Slovenije novo vodstvo in sestavo organov društva.

Na skupščini DRS, dne 11.06.2012 v prostorih ZVKDS Restavratorskega centra, Poljanska cesta 40, so potekale volitve, na katerih so bili izvoljeni naslednji člani DRS:

 

1. Novi predsednik Društva restavratorjev Slovenije je postal: Jernej Hudolin (ZVKDS Restavratorski center)

 

2. Člani Izvršnega odbora DRS so:

Tamara Trček Pečak (ALUO)

Blanka Avguštin Florjanovič (Arhiv RS)

Irma Langus Hribar (Narodni muzej Slovenije)

Gojka Pajagič Bregar (Narodni muzej Slovenije)

Zoran Milič (Narodni muzej Slovenije)

Gregor Kos (Slovenski etnografski muzej)

 

3. Člani Nadzornega odbora so:

Nina Dorič Majdič (samostojni kulturni delavec)

Miran Pflaum (Narodni muzej Slovenije)

Tanja Mesojedec (ZVKDS OE Novo mesto)

 

4. Člani Arbitražne komisije DRS so:

Lucija Močnik Ramovš (ALUO)

Janja Slabe (Narodni muzej Slovenije)

Katja Kavkler (ZVKDS Restavratorski center RS)

 

Lep pozdrav,

Ana Kocjančič, sekretarka DRS

5.7.2012