Spoštovani,

prepošiljamo vam vabilo. Vljudno vabljeni!

Društvo restavratorjev Slovenije

 

V četrtek, 13. marca 2014 ob 18.00 Vas vljudno vabimo v Tolminski muzej na predstavitev novega zbornika Slovenskega etnološkega društva z naslovom Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem.

V zborniku so objavljeni primeri dobrih praks obnov kulturnih spomenikov in kulturne dediščine s področja etnologije, ki kažejo na živahno dejavnost etnologov konservatorjev zaposlenih na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Zbornik je izšel ob stoletnici konservatorske službe na slovenskih tleh, ko je spomeniško varstvo na Slovenskem leta 2013 praznovalo svoj visoki jubilej s sloganom Sto let v dobro dediščine.
V pričujočem zborniku je uvodoma pojasnjena zgodovina vključevanja etnologije v spomeniško varstvo. V nadaljevanju pa trinajst avtorjev predstavlja izbrane primere dobrih praks obnovljenih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na območju sedmih regijskih enot Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Na tokratni predstavitvi bosta izpostavljena dva primera. Domačija pri Francu v Kneških Ravnah in Zaselek pri Cerkvi v Trenti. Predstavila ju bo konservatorka območne enote Nova Gorica Andrejka Ščukovt.

 

Vabilo