Spoštovani,

obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, v petek 27. maja 2016 (Razglasni del, številka 38 na strani 1181) izšel javni razpis za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica in častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije. (https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016038.pdf#!/r2016038-pdf). Rok za prijave kandidatov/kandidatk je 30 dni od objave razpisa za nagrade v Uradnem listu.

Pri izbiri kandidatov, tako kot vsako leto, potrebujemo Vaše predloge….

V prilogi pošiljam našo kopijo razpisa za podelitev nagrade, priznanj Mirka Šubica in častnega članstva DRS za leto 2016.

Lep pozdrav,
mag. Martina Lesar Kikelj, predsednica DRS

 

Razpis za nagrade 2016