Spoštovani kolegi konservatorji-restavratorji!

 

Sporočam vam, da so v Priročniku – Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost v letošnjem letu izšli štirje članki:

2.13 Fotografija

3.1.3 Konserviranje in restavriranje predmetov iz kositra

6.3.8 Ultrazvočno testiranje

11 Varnost in ohranjanje zdravja pri delu – spremembe in dopolnitve.

 

Dopolnjen je tudi Dodatek k uvodu in Seznam člankov po letih izdaje. Članki so objavljeni na http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1031?cat=4 , lahko si jih izpišete in vložite v mapo.

 

V letošnjem letu smo uspeli natisniti tudi 30 izvodov člankov za leta 2010 do 2016. Prejeli jih boste vsi tisti zavodi, kjer so knjižnice vključene v sistem Cobiss.

 

Avtorjem se zahvaljujem za kooperativno sodelovanje, uporabnikom pa želim uspešno delo.

 

Lep pozdrav,

Irena Porekar Kacafura, urednica