Spoštovani člani DRS!

Letos je potekel mandat članom komisije za nagrade Mirka Šubica, zato vas pozivamo, da nam do najkasneje petka 10. marca 2017 pošljete svoje predloge za kandidate za novo komisijo za nagrade Mirka Šubica na elektronski naslov info@slodrs.si

Predlagani kandidati morajo ustno pristati na kandidaturo, ob njih pa je treba napisati področje delovanja v konservatorsko-restavratorski stroki (npr. slikarstvo, kamen,…). Predlagani kandidati naj bodo strokovnjaki s področja, ki ga zastopajo. Na podlagi predlogov bo IO DRS izbral in potrdil člane komisije in jih nato predstavil članom društva na skupščini DRS, ki bo v ponedeljek 20. marca 2017.

Hvala in lep pozdrav,

Društvo restavratorjev Slovenije