Pozdravljeni!

Sporočamo žalostno vest, da je po daljši bolezni v četrtek, 30. marca 2017, preminil naš učitelj in prijatelj dr. Christopher Clarkson, vrhunski poznavalec in konservator-restavrator srednjeveških kodeksov in historičnih knjižnih vezav.
S svojim znanjem je na novo postavil temelje na področju konserviranja knjig s smernicami, ki jim sledimo po vsem svetu. Je eden najbolj cenjenih in citiranih avtorjev publikacij s področja konserviranja-restavriranja knjižnih vezav.

Dr. Christopher Clarkson je prvič prišel v Ljubljano na povabilo Arhiva Republike Slovenije leta 1996. Kot predavatelj se je udeležil mednarodnega simpozija z naslovom “Konserviranje knjig in papirja”. Dogovorili smo se, da leto kasneje izpeljemo dvotedensko teoretično praktično izobraževanje “Poznogotske vezave z lesenimi platnicami”. Sodelovanje se je nadaljevalo v letih od 1998 do 2010 s sedmimi dvotedenskimi izobraževanji.

 

Christopher Clarkson z udeleženci izobraževanja »Mehke pergamentne in papirne vezave«, 14. november 2008

 

Sprva smo organizirali izobraževanja samo za konservatorje-restavratorje Arhiva Republike Slovenije in Narodne in univerzitetne knjižnice, leta 2008 in 2010 pa je izobraževanje dobilo mednarodne razsežnosti z udeleženci iz različnih evropskih držav.

  1. Poznogotske vezave z lesenimi platnicami, 20.–30. oktober 1997
  2. Mehke pergamentne vezave, 30. november–11. december 1998
  3. Minimalni konservatorski-restavratorski posegi, 8.–19. november 1999
  4. Konstrukcija po meri izdelane zaščite za hrambo arhivskega, knjižničnega gradiva in vstavljanje pergamentnih listin in fragmentov v paspartu, 16.–27. oktober 2000
  5. Konserviranje in restavriranje fotoalbumov, 8.–29. november 2002
  6. Minimalni konservatorski posegi na poznogotskem kodeksu in inkunabuli, 10–25. oktober 2005
  7. Mehke pergamentne in papirne vezave (sodelovanje Jacquesa Brejauxa, strokovnjaka za ročno izdelavo papirja), 3.–14. november 2008
  8. Izdelava pozno srednjeveške vezave, 8.–19. november 2010.

Izjemnega pedagoga, teoretika in prijatelja, ki je v Sloveniji pustil neizbrisno sled na področju konserviranja-restavriranja knjig, se bomo s hvaležnostjo spominjali prav vsi njegovi učenci.

Pogreb dragega učitelja in prijatelja bo v četrtek, 13. aprila 2017. Sožalje lahko izrečete ženi Oonagh Clarkson (31 Stanley Road, Oxford, OX4 1QY, England) ali hčerki Eoghan Clarkson (eoghan_clarkson@yahoo.com).

Profesor dr. Nicholas Pickwoad organizira 26. junija 2017 v Londonu v njegov spomin Spominsko slovesnost. (npickwoad@paston.co.uk)

V imenu konservatorjev-restavratorjev Arhiva Republike Slovenije in Narodne in univerzitetne knjižnice

Jedert Vodopivec Tomažič in Jasna Malešič