Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, v petek 14. aprila 2017 (Razglasni del, številka 18 na strani 943) izšel javni razpis za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica in častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije. (https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017018.pdf). Rok za prijave kandidatov/kandidatk je 30 dni od objave razpisa za nagrade v Uradnem listu.

Pri izbiri kandidatov, tako kot vsako leto, potrebujemo Vaše predloge….

V prilogi pošiljam našo kopijo razpisa za podelitev nagrade, priznanj Mirka Šubica in častnega članstva DRS za leto 2016 in obrazec za razpis, ki ga obvezno izpolnjenega pošljite ob prijavi kandidata. Obrazec za razpis bo objavljen tudi na spletni strani DRS, skupaj z razpisom. (www.slodrs.si)

Lep pozdrav,

mag. Martina Lesar Kikelj, predsednica DRS

 

Razpis za nagrade 2017

Obrazec za razpis