Spoštovani kolegi konservatorji-restavratorji!

Sporočam vam, da je v Priročniku – Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost v letošnjem letu izšlo pet člankov:

 

2.13.1 Postopki izdelave in materialna sestava najstarejših pozitivov analognih fotografij ter njihove osnovne značilnosti

10. Kopistika

10.2 Osnovni terminološki pojmi

10.3 Kopistika skozi čas in vprašanje avtentičnosti

10.4 Tehnika izdelave kopij z uporabo kalupov in odlivanja

10.7 Varnost pri delu

 

Dopolnjen je tudi Dodatek k uvodu in Seznam člankov po letih izdaje. Članki so objavljeni na http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1031?cat=4 , lahko si jih izpišete in vložite v mapo.

Tiskano izdajo letošnjih zvezkov boste prejeli vsi tisti zavodi, kjer so knjižnice vključene v sistem Cobiss. Avtorjem se zahvaljujem za kooperativno sodelovanje, uporabnikom pa želim uspešno delo.

 

Lep pozdrav,

Irena Porekar Kacafura, urednica