Spoštovani,

vabimo vas na ICOM-ov izobraževalni program “Zaščita kulturne dediščine ob naravnih nesrečah, s poudarkom na zaščiti pred vodo”, ki bo potekal v Slovenskem etnografskem muzeju v sredo, 29. 11. 2017, med 10h in13h. Udeležba je brezplačna.

 

Program:
10:00 -11:00 Irena Marušič, Estera Cerar: Celovito muzejsko upravljanje v nujnih primerih (teorija in predstavitev kroga)

 1. Navodila za ukrepanje v izrednih razmerah
 • Opozorilo na nevarnost
 • Prvi ukrepi
 • Stabilizacija stanja zgradbe in okolice
 • Reševanje in zaščita predmetov
 • Ocena škode
 • Prioritete pri reševanju
 • Splošni napotki

11:00-11:20 Odmor
11:20-12:30 Jana Šubic Prislan: Poškodbe predmetov in prva pomoč po nesreči

 1. Splošne tehnike reševanja predmetov pri poškodbah z vodo
 2. Tehnike reševanja glede na:
 • vrste zbirk
 • stopnjo ogroženosti oz. propadanje
 • prva pomoč
 • Razprava

Prostor za izvedbo programa zagotavlja Slovenski etnografski muzej. Program sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.