Spoštovani kolegi konservatorji-restavratorji,

pošiljam poziv za sodelovanje na II. Mednarodnem kongresu slovenskih muzealcev SMS – SMD – ICOM, ki bo od 20. do 22. septembra 2018 v Brežicah.

Konservatorji-restavratorji bomo oblikovali svoj razdelek – navajam:

” II. Evropsko leto kulturne dediščine: KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POGLED Konservatorji in restavratorji so nepogrešljiv del muzejskega dela, a so večkrat manj vidni oziroma je njihovo delo »zakrito«. Kakšne so komunikacijske priložnosti KR oddelkov muzejev, kako so vidni novi pristopi, ki vplivajo tudi na nove obiskovalce ter sooblikovanje skupnosti …”

Več o temi in prijavi si lahko preberete v prilogah. Vabim vas, da na kongresu predstavite svoje delo. Predloge prispevkov za področje konserviranja in restavriranja pošljite do 4. aprila 2018 na e-naslov: jana.subic@gmail.com .

Referenti plačajo polovično kotizacijo.

Pozdrav,

Jana Šubic Prislan

Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost pri SMS

 

Prva okrožnica s prijavnico

Prijavnica II kongres

Ponudba za namestitev