Spoštovani kolegi konservatorji-restavratorji!

Sporočam vam, da sta v Priročniku, muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost v letošnjem letu izšla dva članka:

– 4.9 Uporaba laserja, avtorica dr. Sabina Kramar

– 10.5 Galvanoplastika, avtor Miran Pflaum

Dopolnjen je tudi Dodatek k uvodu in Seznam člankov po letih izdaje. Članki so objavljeni na http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1031?cat=4 ; lahko si jih izpišete in vložite v mapi.

Tiskano izdajo letošnjih zvezkov boste prejeli vsi tisti zavodi, kjer so knjižnice vključene v sistem Cobiss.

Avtorjema se zahvaljujem za kooperativno sodelovanje, uporabnikom pa želim uspešno delo.

Lep pozdrav,

Irena Porekar Kacafura, urednica