Spoštovani,

leto je okoli in ponovno vas vabimo, da z donacijo dela dohodnine podprete dejavnosti Društva restavratorjev Slovenije.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Podpora donatorju ne povzroča nikakršnih stroškov, saj bi ta del dohodnine v nasprotnem primeru šel v državno blagajno.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko oddate preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, ali pa izpolnjen obrazec pošljete po pošti oz. oddate osebno na pristojnem davčnem uradu.

Zahtevo je potrebno oddati do 31. decembra 2018.

Podatki društva:
Društvo restavratorjev Slovenije

Poljanska cesta 40
1000 Ljubljana
Davčna številka: 47701226
Za podporo se Vam iskreno zahvaljujemo!