Med 4. – 6. junijem 2019 je potekal prvi del mednarodne delavnice z naslovom UTRJEVANJE STENSKIH POSLIKAV IN KARBONATNIH NOSILCEV Z MINERALNIMI ANORGANSKIMI MATERIALI. Delavnico v organizaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Restavratorskega centra in Društva restavratorjev Slovenije sta vodila kemik Mauro Matteini in konservator-restavrator Alberto Felici iz instituta Opificio Delle Pietre Dure v Firencah.

Junijski, tridnevni del delavnice je bil namenjen predstavitvi novih metod na osnovi amonijevega oksalata, amonijevega fosfata in nanoapna, ki jih lahko kombiniramo z bolj znanimi metodami barijevega hidroksida in etil silikata. Njihove prednosti so kompatibilnost z mineralnimi substancami, večja trajnost, manjša invazivnost in možnost ponovitve postopka.

Teoretičnemu delu je sledila izvedba praktičnih aplikacij omenjenih metod na izbranih poligonih v podružnični cerkvi v Šentjoštu nad Horjulom.

V omenjenem kraju nas je toplo gostila domačija Možinova hiša, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Drugi del delavnice bo izveden v septembru 2019, ko bodo evalvirani rezultati izvedenih poskusov in ocena njihovih učinkov.

 

Vsem udeležencem se za prijetno in uspešno druženje najlepše zahvaljujemo.

Organizacijski odbor

Martina Lesar Kikelj

Marta Bensa

Ajda Mladenovič

Anita Kavčič Klančar

 

 

 

Fotografije: arhiv ZVKDS