Spoštovani!

Na 2. kongresu slovenskih muzealcev v Brežicah je bil sprejet naslednji sklep:

Obdelava predmeta (muzealije) kot celote je rezultat avtorstva različnih strokovnjakov. S svojim strokovnim znanjem konservatorji-restavratorji stojijo za opravljenim delom, zato morajo biti navedeni pri pripravi razstave, v publikacijah in na kolofonu, enakovredno z drugimi ustvarjalci oziroma avtorji. Avtorstvo konservatorja-restavratorja je v strokovni pripravi predmeta za njegovo pravilno interpretacijo in pridobivanje zgodovinske resnice iz nepisnih (materialnih) virov. Delo posameznika ne sme biti spregledano.

Vse muzeje in galerije pozivamo, da navedeni sklep spoštujejo.

Dr. Aleksandra Berberih-Slana
Predsednica predsedstva
Skupnost muzejev Slovenije
Prešernova 20, Ljubljana