Spoštovani člani DRS,

obveščamo vas, da ima Društvo restavratorjev Slovenije (Društvo DRS) novo vodstvo in sestavo organov društva. Na skupščini Društva DRS, dne 02.07.2020 v prostorih ZVKDS Restavratorskega centra, Poljanska cesta 40, so potekale volitve, na katerih so bili izvoljeni naslednji člani Društva DRS:

 

Dosedanji predsednici Društva restavratorjev Slovenije mag. Martini Lesar Kikelj (ZVKDS Restavratorski center RS) je bil zaupan še en mandat.

 

Člani izvršnega odbora Društva DRS so:

– Irena Porekar Kacafura (Pokrajinski muzej Maribor);

– mag. Nataša Nemeček (Narodni muzej Slovenije);

– mag. Tamara Trček Pečak (ALUO);

– mag. Ana Motnikar (Slovenski etnografski muzej);

– mag. Martina Vuga (Narodna galerija Ljubljana);

– mag. Irma Langus Hribar (Narodni muzej Slovenije).

 

Člani nadzornega odbora so:

– mag. Tanja Mesojedec (ZVKDS);

– doc. dr. Blaž Šeme (ALUO);

– mag. Anita Klančar Kavčič (ZVKDS).

 

Člani arbitražne komisije so:

– Lidija Gardina (Pokrajinski muzej Koper);

– mag. Lucija Močnik Ramovš (ALUO);

– Janja Slabe (Narodni muzej Slovenije).