Spoštovani!

Leto je hitro okoli, zato vam pošiljamo novo vabilo in vas tudi letos pozivamo, da pošljete svoje predloge za program Društva restavratorjev Slovenije (DRS) v prihodnjem letu 2021.

Ministrstvo za kulturo RS vsako leto razpiše Programski poziv za sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost na področju kulturne dediščine. Prosimo, da nam ideje, po katerih bomo lahko oblikovali program Društva DRS za leto 2021 posredujete do najkasneje ponedeljka, 26. oktobra 2020.

V želji, da bi imeli vsi možnost sodelovati, smo vam pripravili okvir dejavnosti (v priponki) v katerih se boste, upamo, v čim večjem številu našli in nam poslali svoje predloge. Predlogi naj bodo kratko opisani.

Društvo DRS zbira predloge, izmed katerih bo izbralo toliko predlogov, kolikor jih bo možno uvrstiti v program, kar bo odvisno od višine sredstev, ki jih bo Ministrstvo za kulturo RS odobrilo za projekte DRS. Za leto 2020 je Ministrstvo prispevalo 10.505,00 € Društvo pa preostalih cca. 3.000,00 € (članarine, sponzorji, kotizacije,.). Toliko za predstavo, v kakšnih finančnih okvirjih se giblje program Društva.

Predloge pošljite na elektronski naslov: info@slodrs.si ali po pošti na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije, Poljanska 40, 1000 Ljubljana do ponedeljka, 26. oktobra 2020.

Obrazci, ki jih pošiljamo v priponki so za program 2021.

 

PREDLAGANE DEJAVNOSTI:

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

 • predstavitve in razstave konserviranih-restavriranih umetnin ali dokumentarnega gradiva o posegih
 • predavanja domačih in tujih strokovnjakov
 • posveti, simpoziji
 • enodnevne ali večdnevne tematske delavnice

 

PROMOCIJE:

 • novinarske, tiskovne konference
 • nagrade, priznanja
 • vsebinske objave na spletni strani

 

MEDNARODNO SODELOVANJE:

 • strokovne izmenjave
 • udeležba na posvetih, simpozijih
 • strokovne ekskurzije

 

PUBLICISTIKA:

 • objava posebnih tem
 • zborniki
 • monografije

 

V želji, da bomo skupaj pripravili čim bolj zanimiv in poučen program, vas lepo pozdravljam.

mag. Martina Lesar Kikelj,

predsednica Društva DRS

 

Obrazec za prijavo programa 2021