Spoštovani!
Pošiljamo vam povezavo na “VPRAŠALNIK O SODELOVANJU PRI RAZISKAVAH KULTURNE DEDIŠČINE”:
Pri sestavljanju vprašalnika in njegovi analizi sodeluje tudi Društvo restavratorjev Slovenije, zato vas prosimo, da ga izpolnite v čim večjem številu. Rok za oddajo vprašalnika je 15. januar 2020.

Vprašalnik je namenjen vsem, ki se ukvarjate s kulturno dediščino in delujete na različnih strokovnih področjih, kar vključuje široko paleto strokovnjakov: konservatorje-restavratorje, arheologe, arhitekte, umetnostne zgodovinarje, etnologe, kustose, kemike, biologe, geologe…

Z vprašalnikom želimo preučiti potrebe po raziskavah in raziskovalnih kapacitetah na področju kulturne dediščine v kontekstu uporabe raziskav in izobraževanja. Podatki, ki jih bomo zbrali, bodo izhodišče za pripravo plana razvoja slovenskega vozlišča Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost za srednjeročno obdobje 5-10 let.

Vprašalnik vam bo tipično vzel 15 minut časa. Vabimo vas, da vnaprej razmislite o raziskovalnih potrebah na vašem področju delovanja.

(Če odgovarjate kot konservator-restavrator, vas prosimo še, da na koncu odgovorite na par dodatnih vprašanj o izobraževanju na vašem področju.)

Po zaključku ankete bodo zbrani podatki (brez vaših osebnih podatkov/podatkov vaše institucije) javno dostopni na spletni strani www.E-RIHS.si.

Vabljeni k sodelovanju!
mag. Martina Lesar Kikelj,
predsednica Društva DRS