Spoštovani člani Društva DRS!

Letos je potekel mandat članom komisije za nagrade Mirka Šubica, zato vas pozivamo, da nam do najkasneje petka, 4. novembra 2022 pošljete svoje predloge za kandidate za novo komisijo za nagrade Mirka Šubica na elektronski naslov info@slodrs.si

Predlagani kandidati morajo ustno pristati na kandidaturo, ob njih pa je treba napisati področje delovanja v konservatorsko-restavratorski stroki (npr. slikarstvo, kamen,…). Predlagani kandidati naj bodo strokovnjaki s področja, ki ga zastopajo. Na podlagi predlogov bo IO Društva DRS izbral in potrdil člane komisije in jih nato predstavil članom društva na skupščini Društva DRS prihodnje leto.

Spodaj je že predlagana lista kandidatov s strani članov, ki jo je potrebno dopolniti:

 

Boštjan Roškar – pohištvo, umetna obrt

Martina Vuga – les

Nataša Nemeček – kovina

Andrej Ferletic – kovina, keramika, kopistika

Janja Slabe – muzej

Liza Lampič – slike, muzej

Tadeja Kajzer Trajkovski – slike, les, razno

Irena Jeras Dimovska – muzej, slike

Veseli bomo dodatnih predlogov za kandidate!