Spoštovani,

v okviru razstave Matej Sternen (1870–1949), ki bo v Narodni galeriji na ogled od 1. decembra 2022 do 9. aprila 2023, bodo tudi štiri predavanja, ki se dotikajo restavratorske tematike.

 

Prvo Odstiranje – Matej Sternen kot pionir in vodilni slovenski restavrator prve polovice 20. stoletja – bo 8. decembra 2022, ob 18. uri. Predavala bo Ajda Mladenović iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center.

Obveščamo vas, da je predavanje zaradi bolezni prestavljeno na 22. 12. 2022 ob 17 uri.

Člani Društva DRS s plačano članarino za tekoče leto imate vstop brezplačen, a vas moram imeti na seznamu, ki ga bomo predložili Narodni galeriji. Prijava je možna do ponedeljka, 19. decembra 2022 na info@slodrs.si

Restavratorska dejavnost Mateja Sternena (1870−1949) se je razvijala vzporedno z njegovim umetniškim ustvarjanjem, saj je v več kot petdesetih letih svojega aktivnega delovanja v Sloveniji in v tujini odkril in restavriral številne spomenike stenskega slikarstva, slike na platnu in tabelne slike. Čeprav je bilo njegovo restavratorsko delovanje po njegovi smrti v večji meri prezrto, mu danes kot vodilnemu slovenskemu restavratorju prve polovice 20. stoletja upravičeno pripisujemo pionirsko vlogo na tem področju. Njegovo delo predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju dediščine na Slovenskem, saj je deloval v obdobju, ko se je razkrivala glavnina spomenikov srednjeveške umetnostne ustvarjalnosti, obenem pa so njegovi posegi pomembni pričevalci začetkov domače konservatorsko-restavratorske stroke.

https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/odstiranja-matej-sternen-kot-pionir-in-vodilni-slovenski-restavrator-prve-polovice-20-stoletja?id=5474

 

5. januar 2023

Matej Sternen in restavriranje Celjskega stropa v letih 1926 in 1927

https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/odstiranja-matej-sternen-in-restavriranje-celjskega-stropa-v-letih-1926-in-1927?id=5470

 

2. februar 2023

Sternenovi posegi na sliki Križanja z Marijo Magdaleno iz Brunka pri Radečah

https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/odstiranja-sternenovi-posegi-na-sliki-krizanja-z-marijo-magdaleno-iz-brunka-pri-radecah?id=5481

 

2. marec 2023

Sternenovi restavratorski posegi v kapelah in slikanje iluzionistične poslikave na obokih cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani

https://www.ng-slo.si/si/dogodki/predavanje-sternenovi-restavratorski-posegi-v-kapelah-in-slikanje-iluzionisticne-poslikave-na-obokih-cerkve-marijinega-oznanjenja-v-ljubljani?id=5566

 

Vljudno vabljeni na ogled razstave in spremljevalne dogodke.

Obenem vas toplo prosimo, da informacijo o predavanjih s področja restavratorskega dela delite tudi s svojimi kolegi.

 

Najlepša hvala in lep pozdrav,

 

Narodna galerija