Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, v petek 16. februarja 2024 (Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, številka 13 na strani 289: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024013.pdf) izšel javni razpis za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije in za Študentsko priznanje Mirka Šubica Zlati skalpel (https://www.uradni-list.si/).

Rok za prijave kandidatov/kandidatk je 30 dni od objave razpisa za nagrade v Uradnem listu.

Pri izbiri kandidatov, tako kot vsako leto, potrebujemo Vaše predloge…. Pri prijavi kandidata prosim izpolnite tudi obrazec, ki je v priponki.

V prilogi pošiljam našo kopijo razpisa za podelitev nagrade, priznanj Mirka Šubica in študentskega priznanja Društva DRS za leto 2024 in obrazec za prijavo kandidatov.

 

Lep pozdrav,

mag. Martina Lesar Kikelj,

predsednica Društva DRS

 

 

Razpis za nagrade Mirka Šubica 2024 – pdf

Obrazec za razpis Nagrade in priznanja Mirka Šubica – wordov dokument