Nagrada in Priznanja Mirka Šubica za leto 2009

Na sestanku, 16. septembra 2009, se je komisija za nagrade in priznanja DRS odločila, da:   NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2009 PREJME: Dr. Jedert Vodopivec Tomažič za življenjsko delo in dosežke na področju hrambe, raziskovanja,...