Nagrada in Priznanja Mirka Šubica za leto 2010

Na sestanku, 27. septembra 2010, se je komisija za nagrade in priznanja DRS odločila, da:   NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2010 PREJME: Prof. mag. Franc Kokalj za življenjsko delo in izjemen prispevek k razvoju in uveljavitvi...