Osnovna literatura za področje pisne in grafične dediščine

Duchein, M. 1988. Archive Buildings and Equipment. 2. izdaja. München: International Council on Archives.

 

Good handling principles and practice for library and archive materials, 2000. National Preservation Office. Dostopno na: https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/conservation/pdf-guides/handling-library-and-archive-collections (21.1.2020).

 

Gspan, A., 1958. Konserviranje in restavriranje bibliotečnega in arhivskega gradiva. Ljubljana: Občasna šola za knjižničarje in arhivske pomočnike.

 

Hughes, S., 2002. Managing the Preservation of Library and Archive Collections in Historic Buildings. London: British Library: National Preservation Office. Dostopno na: https://www.webarchive.org.uk/wayback/en/archive/20050716120000/http://www.bl.uk/services/npo/historic.pdf (21.1.2020).

 

IFLA načela za hrambo knjižničnega in arhivskega gradiva in za ravnanje z njim, 2005. Ljubljana: Filozofska fakulteta – Oddelek za bibliotekarstvo, Arhiv RS. Dostopno na: https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-sl.pdf (21.1.2020).

 

Michalsky, S., 2000. Guidelines for humidity and temperature in Canadian archives. Technical bulletin, št. 23. Ottawa: Canadian Conservation Institute, str. 1- 20. Dostopno na: http://www.publications.gc.ca/site/eng/9.810471/publication.html (21.1.2020).

 

Ogden, S., 1999. 2.1 Temperature, Relative Humidity, Light, and Air Quality: Basic Guidelines for Preservation. Andover: Northeast Document Conservation Center. Dostopno na: https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/2.-the-environment/2.1-temperature,-relative-humidity,-light,-and-air-quality-basic-guidelines-for-preservation (21.1.2020).

 

PAL, J., The Digital Black Hole. Stockholm: TAPE-ONLINE. Dostopno na: http://www.tape-online.net/docs/Palm_Black_Hole.pdf (21.1.2020).

 

Semlič Rajh, Z. et al., 2005. Ali jih lahko še rešimo?: Konservacija in restavracija pisne dediščine. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

 

Vodopivec, J., 2004. Arhivsko in knjižnično gradivo ter likovna dediščina na papirju in pergamentu. V: Vračanje izvirnih podob: restavratorski posegi. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, str. 171- 185.

 

Vodopivec, J., 2005. Reševanje poplavljenega arhivskega in knjižničnega gradiva. V: Aristovnik, B. ur. Mesto v objemu voda – poplave v Celju v 20. stoletju. Celje: Zgodovinski arhiv, str. 83-98.

 

Vodopivec, J. et al., 2006. Priporočila za varno osvetlitev premične kulturne dediščine. V: Vodopivec, J. ur. Pol stoletja : [zbornik prispevkov ob 50. obletnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije in Interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina in katalog ob razstavi], (Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Zbornik in katalog, [Katalogi], zv. 28). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, str. 149-161.

 

Vodopivec, J., 2007. Materialno varovanje arhivskega in dokumentarnega gradiva. V: Ciperle, J. ur. Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Univerza, str. 69-91.

 

Vodopivec, J., 2014. Obstojnost zapisov na papirju = The durability of writing on paper. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, 23 = 47 (3), str. 388-407. Dostopno na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4O37UJSL (21.1.2020).

 

Walker, A., 2003. Basic preservation for library and archive collections. London: British Library: Preservation Advisory Centre. Dostopno na: https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/conservation/pdf-guides/basic-archive-preservation-guide.pdf (21.1.2020).

 

Dokumentarna TV filma:

Sterle, J., 31.10.2013, Biblija oživljena [dokumentarna oddaja]. Ljubljana: RTV Slovenija. Dostopno na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174245375 (21.1.2020).

 

Sterle, J. in Štiglic, T., 2.2.2016, Valvasorjeva slava [dokumentarna oddaja]. Ljubljana: RTV Slovenija. Dostopno na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174385948 (21.1.2020).

 

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič

December 2019