Osnovna literatura za področje tekstila

Rijavec, T., 2014. Tekstilne surovine. 2. izd. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo.

 

Tímár-Balázsy, A. & Eastop, D., 1998. Chemical Principles of Textile Conservation. Oxford: Butterworth Heinemann.

 

Motnikar, A., 2010. Tekstil. V: Motnikar, A. ur. Priročnik za nego predmetov kulturne dediščine. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, Skupnost muzejev Slovenije, str. 56–65.

 

Cook, J.G., ur., 1993. Handbook of Textile Fibres, 1. Natural Fibres. England: Merrow Technical Library.

 

Cook, J.G., ur., 1993. Handbook of Textile Fibres, 2. Man-Made Fibres. England: Merrow Technical Library.

 

Cardamone J. M. in Mary T. Baker M. T. ur., 2000. Historic Textiles, Papers, and Polymers in Museums, Washington: American Chemical Society.

 

Boersma, F., 2007: Unravelling Textiles, a handbook for the preservation of textile collections. London: Archetype Publications for the Netherlands Textile Committee.

 

Winslow Grimm, M., 1995. The Directory of Hand Stitches Used in Textile Conservation, 2nd Edition. Washington: American Institute for Conservation.

 

Seiler–Baldinger, A., 1994. Textiles, a Classification of Techniques. Bathurst, Australia: Crawford house press.

 

Motnikar, A., 2002. Tekstil. V: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 2.6. Dostopno na: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/udatoteke/publikacija/netpdf/2-6.pdf  (20. 6. 2018).

 

Ilec, E.,. 2004. Tekstil. V: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 3.6. Dostopno na: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/udatoteke/publikacija/netpdf/3-6.pdf (20. 6. 2018).

 

Zalar, P. et al., 2015. Mikrobiološko napaden tekstil. V: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 3.6.1. Dostopno na: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/3-6-1-2015_p.pdf (20. 6. 2018).

 

Ilec, E., 2004. Morfologija in nadmolekulska struktura naravnih vlaken ter njuno poznavanje pri konserviranju tekstilij. Seminarska naloga. Ljubljana: Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo.

 

Motnikar, A. in Gorenšek, M., 2001. Rja na bombažu in možnost odstranjevanja. Argo, 44 (2), str. 157–165.

 

Ilec, E. in Simončič, B., 2010. Vpliv tenzidov na lastnosti tekstilij iz naravnih vlaken. Argo, 53 (2), str. 38–48.

 

Ilec, E. et al., 2014. Vpliv protimikrobne apreture na barvo in barvno obstojnost tekstilij iz naravnih vlaken. Tekstilec, 57 (4), str. 283–299. Dostopno na: http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2014/12/283-299.pdf (20. 6. 2018).

 

Motnikar A., 1996. Varovanje tekstilnih izdelkov pri razstavljanju. Etnolog, 6, str. 399–410.

 

Motnikar A. in  Resnik A., 2010. Restavriranje koroške avbe iz zbirke pokrival Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog, 20, str. 151–164.

 

Eastop, D. in Brooks, M., 1996. To clean or Not to Clean: The Value of Soils and Creases. Preprints of the 11th Triennial Meeting of the ICOM Committee for Conservation, Edinburgh, UK, str. 687–691.

 

Motnikar, A. in Ilec, E., 2016. Konserviranje in restavriranje čipk iz muzejskih zbirk. V: Leskovec, I., Strmšek, L. in Lenko, D. ur. Proceedings of the 17th World Lace Congress of OIDFA = Débats du 17ème Congrès Mondial de la Dentelle de l’OIDFA = Zbornik predavanj. Ljubljana: Ustanova OIDFA kongres Slovenija, str. 118–125.

 

Canadian Conservation Institute: CCI Notes. Dostopno na: https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes.html (22.6.2018):

13/1   Textiles and the Environment

13/2   Flat Storage for Textiles

13/3   Roled Storage for Textiles

13/4   Velcro Support System for Textiles

13/5   Hanging Storage for Costumes

13/6   Mounting Small, Light, Flat Textiles

13/7   Washing Non-coloured Textiles

13/8   Applying Accession Numbers to Textiles

13/9   Anionic Detergent

13/10  Stiches Used in Textile Conservation

13/11  Natural Fibres

13/12  Storage for Costume Accessories

13/13  Commercial Dry Cleaning of Museum Textiles

13/14  Testing for Colourfastness

13/15  Mould Growth on Textiles

mag. Ana Motnikar (Slovenski etnografski muzej)

Junij 2018