Osnovna literatura za področje konserviranja pohištva in lesenih predmetov

Canadian Conservation Institute: CCI Notes. Dostopno na: https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes.html (20.12.2019):

7/1 Care and Cleaning of Unfinished Wood

7/2 Care of Furniture Finishes

 

Cook, W., 2003. The Complete Guide to Repairing and Restoring Furniture. London: Lorenz Books.

 

Cook, W., 2005. Repairing and Restoring Chairs. London: Southwater.

 

Cook, W., 2005. Repairing and Restoring Tables. London: Southwater.

 

Dodge, V. in Crave, H. F. ur., 1998. Painted Wood: History and Conservation. Los Angeles: The Getty Conservatuin Institute. Dostopno na: https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/paintedwood1.pdf (8.12.2019).

 

Jesenšek, M., 2007. Uporaba argona in dušika za zaduševanje lesnih gliv. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo.

 

Kavkler, K., 2015. 3.9.2 Mokri les. V: Milić, Z. in Porekar Kacafura, I. ur. Priročnik, Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. Dostopno na: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/3-9-2-2015_p.pdf (8.12.2019).

 

Makuc Semion, M., 2008. 2.9.1 Les s poslikano/pobarvano površino. V: Milić, Z. in Porekar Kacafura, I. ur. Priročnik, Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. Dostopno na: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/udatoteke/publikacija/netpdf/2-9-1.pdf (8.12.2019).

 

Pinniger, D., 1994. Insect Pests in Museums. London: Archetype Publications Limited.

 

Porekar Kacafura, I., Štimec, D., 2005. 2.9 Les. V: Milić, Z. in Porekar Kacafura, I. ur. Priročnik, Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. Dostopno na: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/2-9-new.pdf (8.12.2019).

 

Porekar Kacafura, I., Roškar, B., 2007. 3.9.1.3 Pohištvo. V: Milić, Z. in Porekar Kacafura, I. ur. Priročnik, Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. Dostopno na: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/udatoteke/publikacija/netpdf/3-9-1-3.pdf (8.12.2019).

 

Porekar Kacafura, I., 2010. Les. V: Motnikar, A. ur. Priročnik za nego predmetov kulturne dediščine. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, str. 16-33.

 

Porekar Kacafura, I., 2019. 3.9 Les. V: Milić, Z. in Porekar Kacafura, I. ur. Priročnik, Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. Dostopno na: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/03-9%20Les.pdf (8.12.2019).

 

Rivers, S. in Umney, N., 2013.  Conservaton of furniture. New York: Routledge.

 

Roškar, B., 2014. Mizarska tehnologija med začetkom 17. in koncem 19. stoletja. V: Štefanič, T. ur. Razkošje na podeželju: pohištvo v ptujskem gradu. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, str. 131-159.

 

Unger, A., Schniewind, A. P., Unger, W., 2001. Conservation of Wood Artifacts: A Handbook. Heidelberg: Springer Verlag.

 

Irena Porekar Kacafura (Pokrajinski muzej Maribor)

December 2019