Vodstvo

Sedež:

DRUŠTVO RESTAVRATORJEV SLOVENIJE
Poljanska cesta 40
1000 Ljubljana

info@slodrs.si

Izvršni odbor:

 • Blanka Avguštin Florjanovič, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Zoran Milič, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
 • Tamara Trček Pečak, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
 • Irma Langus Hribar, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
 • Gojka Pajagič Bregar, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
 • Gregor Kos, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

Nadzorni odbor:

 • Nina Dorič Majdič, samostojni kulturni delavec
 • Miran Pflaum, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
 • Tanja Mesojedec, ZVKDS OE Restavratorski center, Novo mesto

Arbitražna komisija:

 • Lucija Močnik Ramovš, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
 • Janja Slabe, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
 • Katja Kavkler, ZVKDS Restavratorski center