Spoštovani,

zaradi lažjega načrtovanja in priprave letnih programov dela v letu 2024 spodaj navajamo do sedaj znane dogodke, ki jih načrtujemo v Društvu DRS ali so nam jih sporočili članice in člani.

Natančnejše informacije in uradna vabila na dogodke bomo posredovali tekom leta 2024.

 

Program Društva DRS za leto 2024 (na dan 12.10.2023) – pdf

22. april 2024 – Strokovni simpozij »Plastični materiali v muzejskih zbirkah« Več na: http://www.slodrs.si/events/event/plasticni-materiali-v-muzejskih-zbirkah/

23.–25. april 2024 – Delavnica identifikacije plastičnih materialov Več na: http://www.slodrs.si/events/event/delavnica-identifikacije-plastika/

 

Uspešno načrtovanje želimo!