Izšel je razpis za podelitev nagrad Mirka Šubica za 2012

Spoštovani, obveščamo Vas, da je v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 15.6.2012, pod R45 (razglasni del) na strani 1351 (http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012045.pdf) izšel javni razpis za podelitev nagrade, priznanj Mirka Šubica in častnega članstva DRS za leto...

Obvestilo o izvolitvi predsednika DRS in nove sestave organov DRS

Spoštovani člani DRS, obveščamo Vas, da ima Društvo restavratorjev Slovenije novo vodstvo in sestavo organov društva. Na skupščini DRS, dne 11.06.2012 v prostorih ZVKDS Restavratorskega centra, Poljanska cesta 40, so potekale volitve, na katerih so bili izvoljeni...