Events at ZVKDS Restavratorski center

Spoštovani člani Društva DRS! Vabimo vas na letno skupščino Društva restavratorjev Slovenije (Društva DRS), ki bo v petek, 02. julija 2021 ob 13. uri pred ZVKDS Restavratorskim centrom (v parku ob parkirišču), Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana. Ob 12. uri ste vabljeni na predavanje: “Bergantove slike skozi čas (1751-2021)« mag. Simone Škorja, konservatorke-restavratorke iz Narodne […]

Spoštovani! Društvo restavratorjev Slovenije in ZVKDS Restavratorski center vabita na dvodnevni intenzivni mednarodni tečaj “Konserviranje-restavriranje kamna”, ki ga bodo vodili Lorenzo Lazzarini, Elena Tesser in Mieke Van Molle. Tečaj bo potekal 11. in 12. 10. 2022 v prostorih ZVKDS Restavratorski center. Kotizacija za člane Društva restavratorjev Slovenije s plačano letno članarino znaša 40 €, za […]

Spoštovani! Vabimo vas na konservatorsko-restavratorsko delavnico “Artist Interview Workshop” – “Intervju z umetnikom”, ki bo potekala v petek, 24. novembra 2023, v ZVKDS Restavratorski center, Poljanska cesta 40 v Ljubljani. Delavnico bo vodila izr. prof. dr. Sagita Mirjam Sunara z Akademije za umetnost, Sveučilišta v Splitu. Delavnica bo potekala v hrvaškem jeziku. Prijave zbiramo na […]

Spoštovani člani/članice! Vabimo vas na enodnevno delavnico Društva restavratorjev Slovenije “Artist interview workshop” – Intervju z umetnikom kot raziskovalno orodje konservatorsko-restavratorske stroke, ki bo potekala 29. januarja 2024 v prostorih ZVKDS Restavratorski center, Poljanska c. 40, Ljubljana. Delavnico bo vodila izr. prof. dr. Sagita Mirjam Sunara z Akademije za likovno umetnost Sveučilišta v Splitu. Vse […]

Spoštovani! Vabimo vas na 24. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev, ki bo v ponedeljek, 27. maja 2024 ob 9.00 uri v prostorih Posavskega muzeja Brežice, grad Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice. Otvoritvi srečanja bo sledila predstavitev vsebin novega Zbornika konservator-restavrator in otvoritev razstave strokovnih plakatov, ki bo odprta do 28. junija 2024. Dogodek je del Konservatorsko-restavratorske […]