Na sestanku, 16. septembra 2009, se je komisija za nagrade in priznanja DRS odločila, da:

 

NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2009 PREJME:

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič za življenjsko delo in dosežke na področju hrambe, raziskovanja, konserviranja-restavriranja in vzdrževanja pisne in likovne dediščine na papirju in pergamentih.

 

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2009 PREJMEJO:

1. Anita Kavčič Klančar za odkritje in restavriranje baročne poslikave slikarja Michaela Rainwoldta v cerkvi sv. Vida v Preserju.

2. Ljubiša Milić za obnovo sgrafitto poslikav B. Kobeta in M. Preglja v stolpu strelcev na Ljubljanskem gradu.

3. Mira Ličen Krmpotič, Nuška Dolenc Kambič in Jože Pegan za projekt Romanski križani iz cerkve sv. Bassa v Kopru.

 

ČASTNO ČLANSTVO V DRS V LETU 2009 PREJME:

Urban A. Demšar za vsestransko podporo Društvu restavratorjev Slovenije (DRS) in konservatorsko-restavratorski stroki.

 

Jernej Hudolin
predsednik komisije