Kako se včlaniti?

Društvo restavratorjev Slovenije (DRS) združuje redne, pridružene in častne člane. Trenutno je v društvo vpisanih več kot 300 članov iz slovenskih muzejev, zavodov, zavodov za varstvo kulturne dediščine, izobraževalnih ustanov – profesorjev in študentov, privatnega sektorja ter samostojnih kulturnih delavcev.

Redni člani društva so lahko osebe, ki so poklicni konservatorji-restavratorji, kakor jih opredeljuje statut ICOM, imajo ustrezno izobrazbo in so opravili priznan državni strokovni izpit za področje konservatorstvo-restavratorstvo ter upokojeni poklicni konservatorji-restavratorji.

Pridruženi člani so osebe, ki podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih izobraževalnih, ljubiteljskih, komercialnih ali sorodnih poklicnih interesov in zato želijo sodelovati pri delu društva.

Status častnega člana društva se lahko podeli osebi z izrednimi zaslugami za razvoj stroke, varstvo dediščine ali za delo v društvu. Status častnega člana DRS se podeli na dan podelitve stanovskih nagrad Mirka Šubica.

 

Pristopni formular

Članarina Društva DRS

Seznam muzejev in galerij s prostim vstopom z DRS PRESS izkaznico