E.C.C.O.

 

 

 

E.C.C.O. – European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations – http://www.ecco-eu.org/

 

Obveščamo vas, da je bil v okviru Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje, ki jo je 2017 sprejel Svet Evrope http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Novice/2017/Strategija_21_SvetEvrope.pdf , v letošnjem letu sprejet nov opis konservatorsko-restavratorske dejavnosti https://rm.coe.int/strategy-21-conservation-restoration-of-cultural-heritage-in-less-than/16807bfbba, in posebej tudi preventivne konservacije https://rm.coe.int/strategy-21-preventive-conservation-of-cultural-heritage-in-less-than-/16807bfbb9.

Društvo restavratorjev Slovenije pripravlja tudi uraden prevod, ki bo objavljen na naši spletni strani.

Vabljeni k branju in širjenju informacij!

 

Besedilo objavljeno na spletni strani Sveta Evrope v rubriki “Primeri dobre prakse” – “Konserviranje-restavriranje”
Besedilo objavljeno na spletni strani Sveta Evrope v rubriki “Primeri dobre prakse” – “Preventivna konservacija”