Baze podatkov in literatura

 

• Priročnik : muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost – http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1031?cat=4

• Plakati strokovnih srečanj – http://plakati-drs.splet.arnes.si/

 


 

Osnovna literatura po področjih stroke:

Preventivno konserviranje
Naravoslovne preiskave
Kovina
Keramika in steklo
Pohištvo in leseni predmeti
Lesena (polihromirana) plastika
Slike na platnu in lesu
Tekstil
Prirodoslovno gradivo
Pisna in grafična dediščina
Vizualni in zvočni zapisi
Plastične mase
Tehniška dediščina
Stavbna dediščina
Stenske slike
Mozaiki
Kamnita plastika in štukatura
Izdelovanje kopij

 


 

• AATA Online – Abstracts of International Conservation Literature – http://aata.getty.edu
• Adamantino Science in Conservation E-book and Database – http://www.adamantionet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:e-book-e-data-base&catid=2:non-categorizzato&Itemid=124&lang=it
• Archeologia Viva – http://www.archeologiaviva.it/
• Archeomatica – Tecnologie per i beni culturali – http://www.archeomatica.it/
• Archetype Publications Limited – http://www.archetype.co.uk/
• ARGO – časopis slovenskih muzejev – http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=326&Itemid=266&lang=sl
• Artchive – http://www.artchive.com/
• Art cyclopedia – http://www.artcyclopedia.com/
• Art in Context – http://www.artincontext.org/
• artnet – The Art World Online – http://www.artnet.com/
• Artservis – http://www.artservis.org/

• BCIN – Bibliographic Database of the Conservation Information Network – http://www.bcin.ca/

• CAMEO – The Conservation and Art Materials Encyclopedia Online – http://cameo.mfa.org
• Canadian Conservation Institute (CCI) Notes – https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes.html
• Canadian Conservation Institute (CCI) »Priporočila za preventivno konservacijo zbirk« – https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/preventive-conservation/guidelines-collections.html
• CESMAR7 – Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro – http://cesmar7.org/
• COBISS virtualna knjižnica Slovenije – http://www.cobiss.si/
• Collections Link – http://www.collectionslink.org.uk/
• CORDIS – Community Research and Development Information Service – http://cordis.europa.eu
• Conservation OnLine (CoOL) – http://cool.conservation-us.org/
• CVMA – Corpus Vitrearum Medii Aevi – http://www.cvma.ac.uk/

• DART-Europe E-theses Portal – http://www.dart-europe.eu/About/info.php
• DEDI – Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem – http://www.dedi.si
• Digitalna knjižnica Slovenije (dLib) – http://www.dlib.si/

• e-conservation daily – http://paper.li/econservation/econservation-daily#
• EIPCP – Evropski institut za progresivno kulturno politiko – http://eipcp.net
• English Heritage Professional – http://www.english-heritage.org.uk/professional/
• European-art.net – www.european-art.net

• Getty Conservation Institute Publications and Resources – http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/
• Google Iskanje knjig – http://books.google.si
• Google Kulturni Inštitut – http://www.google.com/culturalinstitute

• ICOMOS Open Archive: EPrints on Cultural Heritage – http://openarchive.icomos.org/
• Internet Archive – http://archive.org
• Il Giornale del Restauro – http://www.ilgiornaledellarte.com/sezione/restauro
• IRUG – Infrared and Raman Users Group – http://www.irug.org

• ICUA – Mednarodni center za podvodno arheologijo v Zadru – http://icua.hr/

• Kamra – Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin – http://www.kamra.si/

• Mecenate – La rivista on line dei beni culturali – http://www.mecenate.info/
• Multi-Science Publishing Company – http://multi-science.metapress.com

• Nardini Editore Online Bookstore – http://store.nardinieditore.it

• PieRre – Progetto Restauro – http://progettorestauro.it
• PIS – Pravno – informacijski sistem Republike Slovenije – http://pisrs.si
• Priročnik : muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost – http://www.sms-muzeji.si/udatoteke/publikacija/prirocnik.htm
• Publikacije IIC – https://www.iiconservation.org/publications

• Raz_Ume – Podatkovna in slikovna baza Moderne galerije v Ljubljani o razstavah (Raz) in umetnikih (Ume) 20. in 21. stoletja na Slovenskem. – http://razume.mg-lj.si/
• Register nepremične kulturne dediščine – http://rkd.situla.org/
• Restauro.de – http://www.restauro.de/
• Romoe – The Conservators Network – http://www.romoe.net

• Technical Conservation Knowledge Base – http://conservation.historic-scotland.gov.uk