Članstvo

Društvo restavratorjev Slovenije (DRS) združuje redne, pridružene in častne člane. Trenutno je v društvu vpisanih več kot 300 članov iz slovenskih muzejev, zavodov, zavodov za varstvo kulturne dediščine, izobraževalnih ustanov – profesorjev in študentov, privatnega sektorja ter samostojnih kulturnih delavcev.

Redni člani društva so lahko osebe, ki so poklicni konservatorji-restavratorji, kakor jih opredeljuje statut ICOM, imajo ustrezno izobrazbo in so opravili priznan državni strokovni izpit za področje konservatorstvo-restavratorstvo ter upokojeni poklicni konservatorji-restavratorji.

Pridruženi člani so osebe, ki podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih izobraževalnih, ljubiteljskih, komercialnih ali sorodnih poklicnih interesov in zato želijo sodelovati pri delu društva. Vse pridružene člane vabimo, da si v Statutu (14. člen) še posebej preberejo, kakšne so njihove pravice in na kakšen način lahko sodelujejo v društvu DRS. 

Status častnega člana društva se lahko podeli osebi z izrednimi zaslugami za razvoj stroke, varstvo dediščine ali za delo v društvu. Status častnega člana DRS se podeli na dan podelitve stanovskih nagrad Mirka Šubica.

 

Članarina Društva DRS – pdf

Pristopni formular

Seznam muzejev in galerij s prostim vstopom z DRS PRESS izkaznico

 

 

Spoštovani,

zaradi želje po ažurnem vodenju evidence članov vas vljudno prosimo, da nam morebitne spremembe:

– podatkov za prejemanje obvestil (naslov pošte, el. pošte, telefon…)
– izobrazbe;
– zaposlitve;
– strokovnega naziva;
– konservatorsko-restavratorskega področja;

sporočite na el. naslov društva: info@slodrs.si

Hvala!