Na sestanku, 27. septembra 2010, se je komisija za nagrade in priznanja DRS odločila, da:

 

NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2010 PREJME:

Prof. mag. Franc Kokalj za življenjsko delo in izjemen prispevek k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke pri nas.

 

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2010 PREJMEJO:

1. mag. Martina Vuga in izr.prof.doc.mag. Miladi Makuc Semion za konserviranje in restavriranje ter predstavitev tehnoloških vidikov kiparskega ustvarjanja v okviru projekta »Alojz Gangl – kipar na poti v moderno«.

2. Rozalija Bubnjevič, Marina Čurin, Hermina Golc in mag. Eva Ilec za konservatorsko-restavratorske posege na bruseljski tapiseriji iz začetka 17. stoletja »Odisej se poslavlja od Fajakov« s Ptujskega gradu.

 

ČASTNO ČLANSTVO V DRS V LETU 2010 PREJMETA:

– prof. mag. Ivan Bogovčič za viden prispevek pri ozaveščanju javnosti o varovanju kulturne dediščine in za dolgoletno sodelovanje in podporo DRS.

– Miha Pirnat st. za predajanje znanja o konserviranju-restavriranju slik mlajšim generacijam in za nesebično pomoč vsem stanovskim kolegom.

 

Jernej Hudolin
predsednik komisije