Spoštovani, pošiljamo vam spodnje obvestilo.

Društvo restavratorjev Slovenije

 

Spoštovane članice in člani Slovenskega konservatorskega društva!

Obveščamo vas, da smo se na seji Izvršnega odbora SKD, ki je bila sklicana 13. januarja dogovorili, da bo letošnja podelitev Steletovih nagrad potekala predvidoma v mesecu maju. Društvo bo letos podelilo dve nagradi in šest priznanj (za leti 2013 in 2014), kar je posledica finančnega izpada v preteklem letu.

Prosimo vas, da začnete pripravljati predloge in dokumentacijo za prijave kandidatov na razpis. Ta bo objavljen v naslednjem Uradnem listu, ki izide v petek, 23. januarja 2015, in bo odprt 30 dni. O točnih datumih vas še obvestimo.

Lep pozdrav,

Marija Ana Kranjc, u.d.i.a.
konservator

 

Razpis