Spoštovani člani DRS,

obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, v petek 15. maja 2015 (Razglasni del, na strani 917-918) izšel javni razpis za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica in častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije.

V skladu s Pravilnikom o podelitvi nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev v Društvu restavratorjev Slovenije je rok za prijave kandidatov/kandidatk 30 dni od objave v Uradnem listu.

Pri izbiri kandidatov, tako kot vsako leto, potrebujemo Vaše predloge.

Lepo pozdravljeni,

Jernej Hudolin, predsednik DRS

 

Razpis za nagrade 2015