V sredo, 16.12.2015, ob 10. uri bo v prostorih Restavratorskega centra ZVKDS, na Poljanski 40 v Ljubljani, predavanje z naslovom: Posledice vojne kot izziv za konservatorsko restavratorske posege na kulturni dediščini. Predaval bo g. Miljenko Domijan, konservator z dolgoletnimi, mednarodnimi izkušnjami na tem področju. Predavanje bo predstavilo izkušnje hrvaških kolegov s področja konservatorstva – restavratorstva v zvezi s sanacijskimi posegi, ki so jih izvajali na najpomembnejših kulturnih spomenikih Dalmacije v kontekstu odpravljanja vojne škode. Ker tovrstne posege zelo lahko povežemo s posegi odprave posledic raznovrstnih naravnih nesreč in ker ta tema tudi v Sloveniji postaja vse bolj aktualna verjamemo, da bo predavanje zanimivo za marsikoga.

Vljudno vabljeni!

Društvo restavratorjev Slovenije