Letošnje strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev je potekalo od 11. do 18. maja. S plakati in filmi se je predstavilo 82 udeležencev. Poleg slovenskih konservatorjev-restavratorjev so sodelovali tudi kolegi s Hrvaške, Češke, Srbije, Makedonije, in Egipta. Predstavljeni projekti zastopajo vsa področja varovanja premične in nepremične kulturne dediščine ter arhivskega gradiva. S finančno podporo Ministrstva za kulturo in sponzorskimi sredstvi je izšla tudi publikacija Konservator-restavrator, ki jo tokrat prvič spremljajo angleški izvlečki povzetkov in plenarnih predavanj. Strokovno srečanje so v popoldanskem delu spremljala tudi številna predavanja, ki so bila zelo dobro obiskana. Plenarna predavanja so bila tokrat posvečena prenovi Narodne galerije. Matej Zupančič je predstavil konservatorsko-restavratorska dela na poslopju Narodne galerije, Katja Kavkler naravoslovne preiskave, Martina Lesar Kikelj in Anka Batič pa konserviranje-restavriranje stenskih poslikav. Sledila so še štiri krajša predavanja.

 

Nataša Nemeček

 

 

Avtor fotografij je Bojan Salaj