Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, v petek 19. februarja 2021 (Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, številka 26 na straneh 363 in 364) izšel javni razpis za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije in letos prvič tudi razpis za Študentsko priznanje Mirka Šubica Zlati skalpel (https://www.uradni-list.si/). Rok za prijave kandidatov/kandidatk je 30 dni od objave razpisa za nagrade v Uradnem listu.

Pri izbiri kandidatov, tako kot vsako leto, potrebujemo Vaše predloge…. Pri prijavi kandidata prosim izpolnite tudi obrazec, ki je v priponki.

V prilogi pošiljam našo kopijo razpisa za podelitev nagrade, priznanj Mirka Šubica in študentskega priznanja Društva DRS za leto 2021 in obrazec za prijavo kandidatov.

Lep pozdrav,

mag. Martina Lesar Kikelj,

predsednica Društva DRS

 

Razpis za nagrade 2021

Obrazec