Spoštovani člani društva DRS!

 

Vabimo vas, da se udeležite mednarodne konference ob 20-letnici Instituta za trajnostno dediščino na University College London, katere namen je raziskati globalna, strateško pomembna vprašanja na področju kulturne dediščine, ki bodo definirala naslednje desetletje v post-COVID obdobju, vedno bolj obremenjenem s posledicami klimatskih in družbenih sprememb.

Program sestoji iz štirih sklopov, ki bodo obravnavani 22., 23., 24. in 25. marca, vsak dan od 17-19:30h. V vsakem sklopu so po štiri vabljena predavanja in okrogla miza. Udeležba je prosta. Program bo v angleškem jeziku in so ga pomagali oblikovati strokovnjaki s področja filozofije, zgodovine, teorije dediščine, upravljanja, sociologije, konzervatorstva-restavratorstva in znanosti. Konferenco koordinira prof. dr. Matija Strlič.

Povezava:

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/heritage/events/2021/mar/sustainable-heritage-bidecennial-conference-strategic-research-questions

 

Vabljeni!