Spoštovani!

Leto je hitro okoli, zato vam pošiljamo novo vabilo in vas tudi letos pozivamo, da pošljete svoje predloge za program Društva restavratorjev Slovenije (DRS).

Ministrstvo za kulturo RS vsako leto razpiše Programski poziv za sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost na področju kulturne dediščine. Prosimo, da nam ideje, po katerih bomo lahko oblikovali program Društva DRS posredujete do najkasneje ponedeljka, 20. decembra 2021.

V želji, da bi imeli vsi možnost sodelovati, smo vam pripravili okvir dejavnosti (v priponki) v katerih se boste, upamo, v čim večjem številu našli in nam poslali svoje predloge. Predlogi naj bodo kratko opisani.

Društvo DRS zbira predloge, izmed katerih bo izbralo toliko predlogov, kolikor jih bo možno uvrstiti v program, kar bo odvisno od višine sredstev, ki jih bo Ministrstvo za kulturo RS odobrilo za projekte Društva DRS. Za leto 2021 je Ministrstvo prispevalo 14.602,00 € Društvo pa preostalih cca. 3.500,00 € (članarine, sponzorji, kotizacije,.). Toliko za predstavo, v kakšnih finančnih okvirjih se giblje program Društva.

Predloge pošljite na elektronski naslov: info@slodrs.si ali po pošti na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije, Poljanska 40, 1000 Ljubljana do ponedeljka, 20. decembra 2021.

Obrazci, ki jih pošiljamo v priponki so za program 2023, nekatere delavnice bomo morda lahko izvedli že v letu 2022.

 

PREDLAGANE DEJAVNOSTI:

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

 • predstavitve in razstave konserviranih-restavriranih umetnin ali dokumentarnega gradiva o posegih
 • predavanja domačih in tujih strokovnjakov
 • posveti, simpoziji
 • enodnevne ali večdnevne tematske delavnice

 

PROMOCIJE:

 • novinarske, tiskovne konference
 • nagrade, priznanja
 • vsebinske objave na spletni strani

 

MEDNARODNO SODELOVANJE:

 • strokovne izmenjave
 • udeležba na posvetih, simpozijih
 • strokovne ekskurzije

 

PUBLICISTIKA:

 • objava posebnih tem
 • zborniki
 • monografije

 

V želji, da bomo skupaj pripravili čim bolj zanimiv in poučen program, vas lepo pozdravljam.

mag. Martina Lesar Kikelj,

predsednica Društva DRS

 

Obrazec za prijavo programa 2022/23