Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, v petek 18. februarja 2022 (Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, številka 20 na strani 429) izšel javni razpis za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije, častno članstvo Društva DRS in razpis za Študentsko priznanje Mirka Šubica Zlati skalpel (https://www.uradni-list.si/). Rok za prijave kandidatov/kandidatk je 30 dni od objave razpisa za nagrade v Uradnem listu.

Pri izbiri kandidatov, tako kot vsako leto, potrebujemo Vaše predloge…. Pri prijavi kandidata prosim izpolnite tudi obrazec, ki je v priponki.

V prilogi pošiljam našo kopijo razpisa za podelitev nagrade, priznanj Mirka Šubica in študentskega priznanja Društva DRS za leto 2022 in obrazec za prijavo kandidatov.

Lep pozdrav!

 

Razpis za nagrade MŠ

Obrazec za razpis DRS nagrade in priznanja Mirka Šubica