Spoštovani!

Vabimo vas na podelitev stanovskih priznanj in nagrade Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije, ki bo v ponedeljek, 21. novembra 2022, ob 13. uri v Veliki dvorani Narodne galerije, Cankarjeva 20, v Ljubljani.

 

 

Letošnji nagrajenci:

Nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo prejme Anton Miklavžin za predano delo in dosežke pri izboljšavi standardov konservatorsko-restavratorske stroke.

 

 

Priznanja Mirka Šubica za leto 2022:

 • Ekipa konservatorjev-restavratorjev slikarskega ateljeja Narodne galerije: Miha Pirnat ml., Andreja Ravnikar in Simona Škorja za umetniško-raziskovalno in konservatorsko-restavratorsko delo ter za promocijo stroke ob razstavi Fortunat Bergant.
 • Marta Bensa iz ZVKDS OE Nova Gorica za uspešno usmerjanje in nadziranje obnove in populariziranje restavratorskih posegov na štukaturah in stenskih poslikavah v samostanski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici.

 

Študentsko priznanje zlati skalpel za leto 2022 prejme Erica Sartori za izjemno predano, inovativno in kakovostno konserviranje-restavriranje umetnin iz mavca kiparja Frančiška Smerduja.

 

Častno članstvo v DRS za leto 2022 prejme Andrej Mohar za razvoj sistema Telehum za nadzor relativne vlage in temperature v muzejih in galerijah.

 

 

Komisija za nagrade in priznanja Mirka Šubica pri Društvu restavratorjev Slovenije (Društvo DRS), je delovala v sestavi:

Predsednica komisije: Martina Obid Mlakar, samozaposlena v kulturi

Člani komisije: Jernej Hudolin, generalni direktor ZVKDS, Ljubljana, Emina Frljak Gašparović, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Ljubljana, dr. Jasna Malešič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Špela Govže, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, Ajda Mladenovič, ZVKDS Restavratorski center, dr. Eva Ilec, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Tina Buh, Narodna galerija, Ljubljana.

Komisija za nagrade in priznanja Društva DRS se je sestala trikrat. V predpisanem roku je na razpis pravočasno prispelo 11 vlog. Do razpisanega roka je bilo pravilno vloženih deset vlog, ena pa je bila poslana izven časovnega okvira, zato jo je komisija zavrnila.:

 • dve vlogi za nagrado za življenjsko delo;
 • šest vlog za priznanje Mirka Šubica;
 • ena vloga za podelitev častnega članstva v DRS;
 • ena vloga za študentsko priznanje Mirka Šubica, Zlati skalpel.

 

Letošnji nominiranci:

Nominiranca za nagrado za življenjsko delo:

Anton Miklavžin za predano delo in dosežke pri izboljšavi standardov konservatorsko-restavratorske stroke.

Valentin Benedik za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju foto dokumentiranja, izobraževanja ter popularizacije konservatorsko-restavratorske stroke.

 

Nominiranci za priznanja Mirka Šubica:

 • ekipa konservatorjev-restavratorjev slikarskega ateljeja Narodne galerije: Miha Pirnat ml., Andreja Ravnikar in Simona Škorja za umetniško-raziskovalno in konservatorsko-restavratorsko delo ter za promocijo stroke ob razstavi Fortunat Bergant.
 • Maja Ivanišin, kons.-rest. za Konservatorski načrt – Narodni dom (EŠD 8581)
 • Marta Bensa (ZVKDS OE Nova Gorica) za uspešno usmerjanje in nadziranje obnove in popularizacijo restavratorskih posegov na štukaturah in stenskih poslikavah v ladji samostanske cerkve gospodovega Oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici.
 • Silvo Metelko za izjemno kvalitetno, inovativno in predano delo pri obnovi litoželeznega vodnjaka iz Višnje gore (EŠD 830).
 • Eva Ilec, Marina Čurin in Hermina Golc (Pokrajinski muzej Ptuj) za konservatorsko-restavratorske posege na zbirki koptskih tkanin iz Narodnega muzeja Slovenije.
 • Šesta prejeta vloga ni bila ustrezna zato ni bila obravnavana.

 

Nominiranec za častnega člana Društva restavratorjev Slovenije:

Andrej Mohar za razvoj sistema Telehum za nadzor relativne vlage in temperature v muzejih in galerijah.

 

Nominiranka za študentsko priznanje zlati skalpel za leto 2022:

Erica Sartori za izjemno predano, inovativno in kakovostno konserviranje-restavriranje umetnin iz mavca kiparja Frančiška Smerduja.

 

 

Vsem iskreno čestitamo!

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo predlagateljem in obenem pozivamo strokovne organizacije, društva in posameznike, delujoče na področju konservatorstva-restavratorstva, k prepoznanju kvalitetnih prispevkov pri ohranjanju kulturne dediščine in pripravi predlogov za leto 2023.