Spoštovani.

Prepošiljamo spodnje vabilo na strokovni posvet o zbirki kipov z Brda pri Kranju, ki bo 9.3.2023, ob 14. uri na MK.

Vabljeni!

 

_____________________________

 

Spoštovani,

 

Ministrstvo za kulturo pripravlja Strokovni posvet o zbirki kipov s posestva Brdo pri Kranju, ki bo v četrtek, 9. marca ob 14. uri na Ministrstvu za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani.

https://www.gov.si/novice/2023-03-02-strokovni-posvet-o-zbirki-kipov-s-posestva-brdo-pri-kranju/

 

Zbirka kipov je kot sestavni del parkovne ureditve posestva gradu Brdo pomembna kulturna dediščina države. Kot veste, je del zbirke trenutno na ogled v odprtih depojih državnih muzejev v kompleksu Parka vojaške zgodovine v Pivki. Prenos dela zbirke kipov iz parka Brdo v Pivko je bil izveden brez jasne strokovne utemeljitve in mimo veljavnih zakonskih postopkov. Zbudil je veliko zanimanje strokovne in širše javnosti, ki je zahtevala podrobnejša pojasnila in javno razpravo.

 

Namen posveta je spodbuditi strokovno in odprto razpravo o umetniških delih uveljavljenih avtorjev iz obdobja po drugi vojni, ki pričajo o zgodovini posestva, njegovem prostorskem razvoju od baročnega obdobja dalje ter njegovi sodobni rabi.

 

Razpravo bo uvedla serija predstavitev predstavnikov institucij in strokovnjakov, med njimi so Matevž Remškar in Martina Kikelj (ZVKDS), Gojko Zupan (MK), Ana Kučan (BF UL) in Miloš Kosec (MAO). Naslovili bodo strokovna vprašanja, povezana z zgodovinskim kontekstom nastanka del, vključno z njihovo umestitvijo v tedanje protokolarne objekte. Poudarili bodo različne premisleke, povezane z družbeno recepcijo in razumevanjem dediščine iz obdobja slovenske novejše zgodovine.

 

Dogodek razumemo kot odpiranje strokovne diskusije o dediščini povojnega obdobja, ki med drugim priča tudi o razvoju posestva Brdo – in predvsem prispevek k nastajajoči strategiji posestva, ki bo sledila njegovemu poslanstvu in današnji uporabi.

 

Vljudno vas vabimo k udeležbi na dogodku, saj bo tudi priložnost za razpravo in izmenjavo mnenj. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.   

 

Vabilo je objavljeno na spletni strani in na socialnih omrežjih MK, dogodek lahko delite naprej po svojih mrežah.

 

Lep pozdrav,

Špela Spanžel