Podrobnosti dogodka


Spoštovane_i,

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v sodelovanju s Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani vabi na bienalni dogodek Interdisciplinarnost skozi oči alumnov 2022, strokovno srečanje, namenjeno predstavitvam zaključnih del študentk in študentov Univerze v Ljubljani, ki v svojih temah obravnavajo varovanje, ohranjanje in predstavljanje kulturne dediščine.

V petek, 22. aprila 2022, ob 13.00, v Avditoriju Narodne galerije (stranski vhod, Prešernova 22, Ljubljana).

Na letošnjem, drugem tovrstnem srečanju bodo poleg študentk in študentov UL ALUO s svojimi predstavitvami sodelovali študentke in študenti: Biotehniške fakultete (UL BF), Fakultete za arhitekturo (UL FA), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT), Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI) in Filozofske fakultete (UL FF). Poudarki dogodka so: izmenjati in povezati na videz nesorodne ideje in koncepte, osvetliti interdisciplinaren pogled na umetnine ter opozoriti na izzive prihodnosti na področju varovanja kulturne dediščine. Predstavljene bodo zaključne naloge zelo raznolikih vsebin, ki pa se, vsaka z drugega zornega kota, dotikajo istih problematik varovanja, ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine.

Povzetki projektov so na voljo na spletni strani https://www.interdisciplinarnost-alumni.aluo.uni-lj.si/

Vabljeni!