Podrobnosti dogodka


Spoštovani!

Delimo spodnje vabilo na predavanje naše članice, Blanke Avguštin Florjanovič “Arheologija knjige in njeno ohranjanje”, ki bo v petek, 5. aprila 2024, ob 13. uri na UL ALUO, Tobačna 5.

 

 

Ta petek, 5. aprila 2024, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na naslednji dogodek 10. sezone ALUO uho, predavanje Blanke Avguštin Florjanovič z naslovom Arheologija knjige in njeno ohranjanje. Dobimo se ob 13.00 na UL ALUO, Tobačna 5, predavalnica 3.

 

V Evropi pa tudi pri nas smo začeli pisno kulturno dediščino restavrirati pozneje kot ostale kulturne spomenike. Konserviranje-restavriranje knjižnih vezav je tako mlajša konservatorska disciplina, ki se ukvarja z ohranjanjem številčno in vsebinsko izredno bogatega področja naše kulturne dediščine. Najpogostejša oblika obnavljanja v preteklosti je bila delna ali celovita rekonstrukcija manjkajočih delov, pogosto izdelana po »modi«, ki jo je narekovalo obdobje, ne pa v skladu z izvirnim stilom vezave. Zato so konservatorji-restavratorji danes veseli vsakega, četudi neestetskega »krpanja« vezav, ki je ohranilo prvotno stanje knjige z vsemi strukturnimi elementi.

 

Več o tem z mag. Blanko Avguštin Florjanovič, konservatorsko-restavratorsko svetnico v Centru za konserviranje-restavriranje knjig, papirja in pergamenta pri Arhivu Republike Slovenije. Svojo osnovno izobrazbo grafičarke je najprej nadaljevala na Filozofski fakulteti (UL FF), kjer je leta 2002 diplomirala iz smeri bibliotekarstva in knjigarstva, nato pa je leta 2011 na UL ALUO magistrirala z naslovom Minimalni posegi na srednjeveških vezavah. Poleg formalnega izobraževanja doma se je na področju srednjeveških vezav od leta 1997 do 2010 vzporedno izobraževala tudi pri prof. dr. Christopherju Clarksonu iz Oxforda.

 

Predavanje je tudi del letošnje Konservatorsko-restavratorske transverzale.

 

Vabljeni!