V Uradnem listu RS je v petek 17. maja 2013 (Razglasni del, številka 43 na strani 1587) izšel javni razpis za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica in častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije. (http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013043.pdf#!/r2013043-pdf)

V skladu z novim pravilnikom o podelitvi nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev v Društvu restavratorjev Slovenije, ki je bil sprejet na Občnem zboru Društva restavratorjev Slovenije, 08.05.2013 (objavljen na spletni strani DRS: www.slodrs.si) se je skrajšal rok za prijave kandidatov/kandidatk na 30 dni od objave razpisa za nagrade v Uradnem listu.

Pri izbiri kandidatov, tako kot vsako leto, potrebujemo Vaše predloge….

Lep pozdrav,
Jernej Hudolin, predsednik DRS
 
20.5.2013